เรียนต่อประเทศไอร์แลนด์ (Study Ireland)

 

ปัจจุบันในโลกแห่งการพัฒนาและการแข่งขันที่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในโลกการแข่งขัน ดังนั้นการที่เราสามารถสื่อสารได้หลายภาษาเหมือนเป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้เราเหนือกว่าคู่แข่งขันในส่วนหนึ่ง

เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา The National Association of Colleges and Employers  หรือ NACE ได้รับหน้าที่จาก Global Resources Committee ในการสำรวจองค์กรและบริษัทต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน และพวกเขาก็พบบางสิ่งที่น่าสนใจนี่เป็นเพียงแบบสำรวจที่แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าบริษัทใหญ่ๆที่กระจายอยู่ทั่วโลก  มีแนวโน้มจะมองหาผู้จบการศึกษาที่มีความสามารถตรงตามที่บริษัทต้องการ และต้องไม่ใช่เฉพาะความรู้ระดับทั่วไปแต่ต้องในระดับสากล  ซึ่งความรู้เหล่านี้มักจะถูกพัฒนาระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ

สิ่งสำคัญ ก็คือ ความสามารถในการใช้ชีวิตที่ได้มาระหว่างการเรียน ณ ต่างประเทศ  เพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจ สร้างวุฒิภาวะ และสร้างคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อองค์กร  เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

 ทำไมจึงเลือกการศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

-ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมอันดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลไอร์แลนด์มุ่งมั่นจะสร้างประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ไอร์แลนด์จึงมีศักยภาพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสูงไม่แพ้ประเทศอื่นในแถบยุโรป

-ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการโวทว่าเป็นประเทศที่คนมีอัธยาศัยดีเป็นอันดับต้นๆของโลก และเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

-ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศเดียวเท่านั้นในยุโรปนอกจากประเทศอังกฤษที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลักในการสื่อสาร

-ประเทศไอร์แลนด์มีโรงเรียนมัธยมที่ติดอยู่ในลิสโรงเรียนที่ดีที่สุด 1 ใน100โรงเรียนทั่วโลก http://100bestschools.net/eng/  ถึง 8 โรงเรียน ในขณะที่เมืองไทยไม่ติดในลิส

-สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมจะได้เรียนภาษาอื่น เพิ่มเติม เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน แล้วแต่โรงเรียนคะ

-การศึกษาในประเทศไอร์แลนด์เป็นที่ยอมรับจากสถาบันต่างๆในยุโรป และทั่วโลก

-ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในประเทศไอร์แลนด์ถูกมากเมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษและอเมริกา

มารู้จักประเทศไอร์แลนด์หรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์กันคะ

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศในสหภาพยูโรป  ตั้งอยู่บนเกาะไอร์แลนด์ ซึ่งเกาะไอร์แลนด์เป็นที่ตั้งของ 2 ประเทศ นั่นคือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ละเป็นประเทศที่อยู่ทางด้านตะวันตก และไกลที่สุดของสหภาพยุโรป มีการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา และมีเมืองหลวงของประเทศคือ ดับลิน (Dublin) ซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ปัจจุบบันทั้งประเทศมีประชากรอยู่ประมาณ 4.6 ล้านคน
ภาษาราชการของชาวไอริชคือ ภาษาอังกฤษ ใช้สกุลเงินยูโร

การศึกษาในประเทศไอร์แลนด์

ปกติแล้วนักเรียนในระดับมัธยมชาวไอริชจะเรียนภาคเรียนละ 6 – 8 วิชา มากกว่านักเรียนวัยเดียวกันในประเทศอื่นๆ ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขามีโอกาสเลือกศึกษาต่อตามความสนใจได้มากกว่า วิชาที่นักเรียนอาจเลือกเรียนได้คือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไอริช ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ ธุรกิจ หรือดนตรี นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนชาวไอริชยังต้องร่วมเล่นกีฬา แสดงละครโรงเรียน เขียนหนังสือพิมพ์โรงเรียน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรเรียนภาษาระยะสั้น และระยะยาว 

ที่ประเทศไอร์แลนด์มีสถาบันสอนภาษาอยู่หลากหลายกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในราคาที่ไม่แพงและมีตัวเลือกที่หลากหลาย

ระบบการศึกษาของไอร์แลนด์

ระบบการศึกษาของไอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสองระดับคือประกาศนียบัตรชั้นต้น (junior certificate) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (leaving certificate) หลังจากจบประกาศนียบัตรชั้นต้น นักเรียนหลายคนเลือกเรียนหลักสูตรทางเลือกหนึ่งปี (transition year) ก่อนไปเรียนต่อประกาศนียบัตรชั้นสูง

  • ประกาศนียบัตรชั้นต้น – เป็นการศึกษาชั้นต้นหลักสูตร 3 ปี สำหรับนักเรียนอายุ 13 – 15 ปี โดยนักเรียนจะต้องลงเรียน 9 – 11 วิชา และเมื่อเรียนจบปีที่สามจะมีการสอบครั้งสำคัญ ถ้าผ่านนักเรียนจึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรชั้นต้น”
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง – เป็นการศึกษาระดับสูงหลักสูตร 2 ปี สำหรับนักเรียนอายุ 17 – 18 ปี โดยนักเรียนจะต้อลงเรียน 6 – 8 วิชา และเมื่อเรียนจบปีที่สองจะมีการสอบครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ “ประกาศนียบัตรชั้นสูง”

หลักสูตรทางเลือก

ระหว่างการศึกษาชั้นต้นและชั้นสูง เมื่อนักเรียนอายุ 16 ปี นักเรียนหลายคนเลือกไปเรียน “หลักสูตรทางเลือก” โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ซึ่งเป็นประสบการณ์แบบชีวิตจริงและสอนให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สำหรับหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลือกวิชาเอกเอง นักเรียนอาจเลือกเรียนด้านการทำนิตยสาร เขียนบทละคร ทำธุรกิจขนาดเล็ก หรือทำงานการกุศล นอกจากนี้นักเรียนอาจเลือกเรียนวิชาเรียน เช่น วิชาการบริหารงานรัฐ การเมือง สังคมสงเคราะห์ และถ่ายภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอนที่สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเกียรตินิยม (โดยปกติจะใช้เวลาเรียนแบบเต็มเวลาสามปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษาเต็มเวลาสองปี อนุปริญญาระดับบัณฑิต (โดยปกติจะเป็นหลักสูตรหนึ่งปี) หลักสูตรระดับปริญญาโท (มีทั้งหลักสูตรชั้นเรียนหรือการวิจัยและใช้เวลาเรียนไม่เกินสองปี) และหลักสูตรระดับสูงสุดที่มีการเปิดสอนคือหลักสูตรระดับปริญญาเอก (PhD) หลักสูตรปริญญาเอกการวิจัยโดยปกติจะใช้เวลาเรียนสามปี

 

ปีการศึกษาของไอร์แลนด์

ปีการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์โดยปกติจะเริ่มต้นการเรียนในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน โดยแบ่งเป็นสองหรือสามภาคเรียน และมีการหยุดเรียนในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และคริสต์มาส

บริการของเรา

-ผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจเรียนต่อประเทศไอร์แลนด์ สามารถปรึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคะ

(หากผู้ปกครองต้องการให้เราดำเนินการสมัคร และหาที่เรียนให้กับนักเรียน มีค่าใช้จ่ายที่ 1,000 ยูโรคะ เพราะโรงเรียนที่ไอร์แลนด์ที่เราแนะนำนั้น จะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและจะไม่บวกค่าธรรมเนียมของเอเจนซี่ในค่าเทอมคะ  )

-ค่าใช้จ่ายในการเรียนจ่ายกับโรงเรียนโดยตรง

-เราจะช่วยแนะนำโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีคุณภาพและราคาที่ไม่แพงให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

-เรามีบริการให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจมาทัวร์ไอร์แลนด์พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนและสถานที่เรียน

-เรามีบริการรับนักเรียนจากสนามบินพร้อมทั้งช่วยเหลือนักเรียน ในการเตรียมพร้อมในการเข้าเรียน เช่น ทั้งการช่วยเหลือในการสมัคร จัดหาที่พัก เปิดบัญชีธนาคาร ซื้ออุปกรณ์การเรียน โดย คนไทยในประเทศไอร์แลนด์คะ

สนใจเรียนต่อประเทศไอร์แลนด์ ติดต่อเราทริปทูโกยุโรป  LINE : goireland หรือ อีเมล info@triptogoireland.com

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply