Prague | Vienna | Budapest | Rome | Vatican 10วัน

ภาพรวม

ทริปทูโกยุโรปขอนำเสนอทริปเส้นทางท่องเที่ยวยัง5 มหานครอันโรแมนติกPraque เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด เมืองแห่งทองคำ เมืองอารยธรรม รวมทั้งเป็นหัวใจของยุโรปViennaกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เรียกได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ใคร ๆ ก็อยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อม ๆ กับชมความสวยงามของทัศนียภาพ อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดนตรีคลาสสิก สุดแสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลกBudapast เมืองหลวงแสนสวยของประเทศฮังการี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งแม่นำ้ดานูป กรุงโรมเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และกรุงวาติกันประเทศที่เล็กที่สุดในโลกและสวยที่สุดเช่นกัน

การเดินทางในทริปนี้ระหว่างเมืองเราจะเดินทางกันโดยรถไฟ และจากบูดาเบสถึงโรมด้วยเครื่องบินคะ รถไฟในยุโรปมีมาตรฐานที่ดี ตรงเวลา สะอาดและทันสมัย หากท่านชื่นชอบการท่องเที่ยวยังเมืองโรแมนติก มายุโรปแล้วอยากแวะหลายประเทศเที่ยวเฉพาะเมืองไฮไลท์ที่สวยจริงๆ เบื่อการนั่งรถโค้ทกับคนเยอะๆ ลองเที่ยวสไตล์ทริปทูโกยุโรปดูซิคะ เที่ยวแบบเพื่อนพาเพื่อนเที่ยวหากชอบการเที่ยวแบบนี้รับรองว่าจะได้ความประทับใจกลับไปคะ

รายละเอียด

ราคาต่อ1ท่าน: €1,200 (48,000 บาท) ระยะเวลาทัวร์ : 10 วัน

 ทัวร์เริ่ม: Praque  ประเทศสาธารณรัฐเช็ก เวลา 10.00น จำนวนกรุ๊ป 8-15 คน

ทัวร์สิ้นสุด:Budapast ประเทศฮังการี

 ราคารวม: รถสำหรับเดินทาง/ตั๋วรถไฟ Praque-Vienna,Vienna-Budapast/โรงแรมระดับสามดาว/อาหารเชัา 10 มื้อ/ไกด์ นำเที่ยว10วัน/เที่ยวทั้ง8วัน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากเมืองไทย,อาหารเที่ยงและเย็นซึ่งท่านสามารถเลือกได้ตามความพอใจราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท)**ตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยท่านควรจอง กรุงเทพ-ปรากและโรม-กรุงเทพ 

Prague-IMG_9338_39_40_41_42_43_44_tonemapped-X2

Day1 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนามบินนานาชาติแห่งกรุงปราก นำท่านเดินทางเข้าที่พักเพื่อเตรียมตัวเที่ยวเมืองปรากดินแดนที่มีสวยงามและโรแมนติกจนเป็นที่เลืองลือทั่วโลก มีผู้คนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย  ศิลปะรูปแบบต่างๆ  และองค์การ UNESCO ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี 1992 เชิญเที่ยวชมสถานสำคัญๆ ด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคสมัยสวยงามต่างๆ ได้แก่ จัตุรัสฮราดคานีย์,ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก,มหาวิหารเซนต์วิตัส,สะพานชาร์ล เป็นต้น

ปราสาทปราก

ปราสาทใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 885 โดยเจ้าชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี เสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ และศูนย์กลางทางการเมืองได้รับการบูรณะในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์แบบกอธิค ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร

ภายในบริเวณปราสาทมีมหาวิหารเซนต์ไวตัส แคทธีดรอวล์ (St. Vitus Cathedral) ที่เด่นเป็นสง่า โบสถ์เก่าสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปราก สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1929 ด้านในมีการตกแต่งด้วยกระจกสีเป็นภาพนักบุญและเรื่องราวทางศาสนาคริสต์ รวมทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของเหล่ากษัตริย์โบฮีเมียอีกด้วยค่ะ

รับประทานอาหารเที่ยง

 Prague-IMG_9296_297_298_299_300_301_tonemapped-X2

เขตโกลเด้นเลน ปราก

โกลเดนเลน หรือ ถนนโกลเด้นเลท หรือ ถนนสายทองคำ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก เป็นถนนสายเล็กๆที่ตั้งตามชื่อย่านที่ช่างทำทองเคยอาศัยในบริเวณนี้ช่วงศต17 โดยสองข้างทางบนถนนเต็มไปด้วยห้องแถวร้านค้าเล็กๆสีสันสดใสขายของในยุคแรกๆ ในอดีตเคยเป็นบ้านพักขององครักษ์รักษาพระราชวังในสมัยพระเจ้ารูดอล์ฟที่2 จนกระทั่ง100ปีถัดมา ช่างทำทองได้ย้ายเข้ามาและเริ่มดัดแปลงเป็นร้านขายของและที่พักอาศัย ในช่วงศต19ที่นี่..ได้บูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ หรือร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

เพ็ตทรีนทาวเวอร์ หรือปรากไอเฟล ตั้งอยู่บนยอดเขาเพ็ตทรีนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในกรุงปราก

รับประทานอาหารเย็น

Day2 หลังรับประทานอาหารเช้า

ดินทางสู่: สะพานชาร์ล (Charles Bridge)  สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปร๊ากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวฤตาว่า ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4  เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นจากปูนและไข่ไก่กว่าล้านฟอง เป็นสะพานปูนแห่งแรกของเมือง โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ 

จตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) จัตุรัสศูนย์กลางที่สำคัญของกรุงปราก ที่เคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12 มีอาคารบ้านเรือนล้อมรอบจตุรัสที่สวยงามและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เมื่ออยู่ในย่านเมืองเก่าจะเหมือนท่านได้ย้อนเวลาไปในอดีต

The Church of Our Lady Before Tyn โบสถ์สไตล์กอธิคที่มียอดแหลมสองยอดที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจตุรัสเมืองเก่า

รูปปั้น ยาน ฮุส (Jan Hus) บุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์เชค ที่ตั้งอยูกลางจตุรัส

Praque 4

นาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ที่อยู่บนหอคอยเมืองเก่า (The Old Town Hall)ทุกๆ ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึงสามทุ่ม เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา หน้าต่างเล็กๆ สองบานด้านบนจะเปิดออก และจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนออกมาค่ะ ความพิเศษที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างมารอดูกันมากมายนั้น ก็เพราะว่ากลไกของนาฬิกานี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ 600 ปีก่อน

รับประทานอาหารเที่ยง

จตุรัสเวนเซสสล๊าส (WENCESLAS SQUARE) ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตกแต่งในสไตล์บาร็อคบริเวณด้านหน้าจะเป็นรูปหล่อของกษัตริย์เวนเซสสล๊าฟ  รูปปั้นนี้ถือว่าเป็นรูปปั้นบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีน้ำหนักกว่า 17 ตันเลยทีเดียว  จตุรัสแห่งนี้ยังเป็นถนนสายช้อปปิ้งสรีท แหล่งร้านค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่รวบรวมเอาเสื้อผ้าแฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ และเครื่องสำอางยี่ห้อดังค่ะ

อิสระในการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นคะ

Vienna 5

Day3 รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลักของเมืองปราก ซึ่งมีความสวยงาม เส้นทางรถไฟจะมีวิวสองข้างทางที่สวยงามเราจะเดินทางไปยัง กรุงเวียนนา (8.00-12.00น.) ถึงเวียนนานำท่านเข้าโรงแรม

รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่านเดินชมถนนช้อปปิ้งชื่อดัง ของเมืองอิสระเดินชมเมืองช๊อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

Day 4 หลังรับประทานอาหารเช้าเราจะนำท่านเดินเท่ียวชมเมืองเวียนนา Kunsthistorisches Museum,St. Stephen’s Cathedral,Museumsquartier,Votive Church (Votivkirche) จะเป็นไฮไลท์ของกรุงเวียนนา ซึ่งจะสามารถเดินถึงกันได้

มหาวิหารเซนต์สตีเฟนในเวียนนา(Stephansdom)

โบสถ์ที่สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบโกธิคในยุโรปและมีความสวยโดดเด่นสะดุดตา หอคอยทางทิศใต้มีความสูง 136 เมตรและเปิดให้ผู้เข้าชมสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมความสวยงามของวิวด้านบนโดยไต่บันได 343 ขั้น ผนังภายนอกของโบสถ์สร้างจากหินปูนสีขาวดูสะอาดตาและหลังคาที่ทำจากกระเบื้องเคลือบงดงาม ภายในมหาวิหารตกแต่งด้วยภาพแกะสลักไม้ที่สลับซับซ้อนพร้อมกับภาพวาดและผลงานประติมากรรมที่สวยงามจำนวนมาก แท่นบูชาต่างๆ และสุสานใต้ดิน โมซาร์ทได้ทำพิธีแต่งงานที่มหาวิหารแห่งนี้และงานศพของเขาก็ถูกจัดขึ้นที่นี่เช่นเดียวกัน

รับประทานอาหารเที่ยง

พระราชวังฮอฟบวร์กในเวียนนา

พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนามพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองโดยราชวงศ์ฮับส์บรูกส์มานานกว่าหกศตวรรษ พระราชวังแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในส่วนของป้อมปราการราวศตวรรษที่ 13 โดยคำสั่งของกษัตริย์ Ottakar Premyst และมีการก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนต่างๆออกไปในยุคของราชวงศ์องค์ต่อๆ มา จนมีลักษณะโครงสร้างที่ใหญ่โตดั่งที่เห็นในปัจจุบัน พระราชวังฮอฟบวร์กเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 22 แห่ง โบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 หอสมุดแห่งชาติ และที่ทำการของประธานาธิบดีออสเตรีย นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกขี่ม้าแบบสเปนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและฟังการขับร้องของกลุ่มนักร้องประสานเสียง’เวียนนาบอยส์’ ซึ่งขับร้องที่โบสถ์ในพระราชวังตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 15 นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม ห้องพักของราชวงศ์องค์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยส่วนบุคคลของแต่ละพระองค์

Peterkirche เป็นโบถท์เล็กๆในเมืองแต่มีความสวยงาม

พระราชวังใหม่ (Neue Burg)เป็นส่วนของอาคารที่สร้างเพิ่มเติมในช่วงปี 1881-1913 ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์หลายด้าน เช่น วัตถุโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีโบราณของคีตกวีเอกหลายคน อาทิเช่น โฮเดน ชูแบร์ท และบีโธเฟน เครื่องดนตรีที่จัดแสดง มี เปียโน คีย์บอร์ด กีต้าร์ และเครื่องเป่าอายุกว่าร้อยปีที่ศิลปินในยุคนั้นใช้สร้างสรรค์บทเพลง

รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย

Vienna 3

Day 5 รับประทานอาหารเช้าเราจะนำท่านเดินทางสู่

พระราชวังฤดูร้อนเบลเวเดียร์ (Belvedere Palace)  ของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย (Prince Eugene of Savoy) ท่านเป็นผู้นำกองทัพแห่งราชวงศ์แฮบส์บวร์ก ที่ทำสงครามจนได้รับชัยชนะพวกเติร์กที่เข้ามารุกราน วังแห่งนี้มีสองส่วน คือ เบลเวเดียร์ส่วนบน (Upper Belvedere) และ เบลเวเดียร์ส่วนล่าง (Lower Belvedere)ซึ่งในอตีดเคยเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้าชายยูจีน ส่วนเบลเวเดียร์บนนั้นงดงามกว่าใช้เป็นที่รับรองแขกและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ค่ะ ปัจจุบันวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมาก

รับประทานอาหารเที่ยง

Schoenbrunn  พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก มาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่ 13 – 20 โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ  บริเวณด้านหน้าพระราชวังเชินบรุนน์นั้นไกลสุดลูกหูลูกตา แต่เพราะความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวพระราชวังทำให้เรายังเห็นได้ชัดเจนถึงความอลังการที่อยู่เบื้องหลังสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลือทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว ความสงสัยเริ่มขึ้นที่ชื่อของพระราชวังแห่งนี้ จึงได้รับการไขข้อข้องใจให้ได้ทราบว่า เชินบรุนน์ มีความหมายว่า น้ำพุอันสวยงาม ด้วยแต่เดิมมีการผุดขึ้นของน้ำบาดาลที่อยู่รายล้อมพระราชวังแห่งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิจึงพระราชทานชื่อโดยอิงความหมายของพื้นที่ และได้กลายเป็นชื่อที่คุ้นหูของนักท่องเที่ยวจนถึงทุกวันนี้

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

Vienna 1

Day6 รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟกรุงเวียนนา นำท่านเดินทางสู่เมืองปูดาเปส(7.45-10.00 น) ถึงเมืองปูดาเปสนำท่านเข้าที่พัก

นำท่านชมเมืองบูดาเปสต์อันสวยงามและเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ตลอดจนสถาปัตยกรรมอันน่าหลงไหลโดยในวันนี้เราจะทำท่านเยี่ยมชม  Heroes Square จัตตุรัสวีรชน ,St. Stephen’s Basilica มหาวิหาร เซนต์สตีเฟ่น ,Hungarian State Opera House โรงละครโอเปร่า, Hungarian Parliament Building ตึกรัฐสภาที่เก่าแก่และมีสถาปัตยกรรมที่สวยมากคะ  

รับประทานอาหารเที่ยง

หลังอาหารเที่ยง นำท่านสู่ นำท่านเดินสู่  Great Market Hall  ตลาดสดใหญ่ใจกลางเมืองในตัวอาคาร สะอาดเรียบร้อย  Castle District ,Museum of Applied Arts – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประยุกต์ ,Vaci Street (Vaci út) – ถนนนักช้อปและย่านโรงแรมไฮโซ ทั้งหลาย ถนนแห่งนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมเมือง ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยคะ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝากถนน ประกอบไปด้วย ร้านค้าแบรนเนมทั้งหลาย, ร้านขายของที่ระลึก, คาเฟ่, บาร์ให้นั่งกินลมชมวิว

Budapest Header

Day7 รับประทานอาหารเช้า

เมืองบูดาเปสได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกของแม่นำ้ดานูป เราจะนำท่านล่องเรือชมแม่นำ้ดานูปอันมีชื่อเสียงและสวยงาม ซึ่งท่านจะได้เห็นวิวทั้งสองฝั่งของแม่นำ้ดานูป

รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่านสู่สปาที่มีชื่อเสียงของบูดาเปส Széchenyi thermal bath เป็นสปานำ้พุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและสวยงาม ซึ่งนำ้พุ่ร้อนแห่งนี้มีชื่อเสียงมายาวนานเกี่ยวกับการบำบัดรักษาโรคต่างๆ เมืองสปาแห่งนี้มีห้องอาบนำ้ร้อนจำนวนมากที่ลงทุนสร้างไว้เหนือแหล่งน้ำพุร้อน โรงอาบนำ้ซีซ่ามีอายุย้อนไปถึงคศตวรรษที่ 15 ถายในมีห้องอาบนำ้แบบโบราณของตุรกีและสระว่ายน้ำที่ทันสมัย  ท่านสามารถใช้สระกลางแจ้งได้แม้ว่าจะเป็นในฤดูหนาว

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

Budapest
8 Day City Hopper: Praque| Vienna | Budapest

Day 8

 

เดินทางสู่กรุงโรมอิตาลี

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนามบินนานาชาติกรุงโรมประเทศอิตาลี นำทุกท่านเข้าเช็คอินและเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยว ณ กรุงโรมคะ

เริ่มอิตาลีทริปวันแรกกันที่กรุงโรมโรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ส่วนกลางของประเทศในแคว้นลาซีโอ ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ ก่อนที่โรมจะมาเป็นเมืองหลวงของอิตาลีนั้น โรมก็ได้รับตำแหน่งเป็นเมืองหลวงของหลายอาณาจักรในอดีต รวมถึง จักรวรรดิโรมัน ซึ่งในระยะเวลาหนึ่งเป็นจักรวรรดิที่มีบทบาทมากที่สุดของในโลกตะวันตก วันนี้เราจะพาทุกท่านเที่ยวชม 

โคลอสเซียม (Colosseum) ที่นี่ถือว่าเป็น landmark ที่เห็นปุ๊ปรู้เลยว่าอยู่อิตาลี Colosseum ในอดีตเป็นสถานที่จัดแสดงการประลอง Gladiator จริงๆต้องใช้คำว่าสู้กัน (ถึงตาย) ระหว่าง gladiator(คน) ด้วยกันเองหรือระหว่างคนกับสัตว์ก็มี สมัยนั้นเค้าถือว่าเป็นการ entertain อย่างหนึ่งค่ะ  โดย Colosseum ถือเป็นอัฒจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการคาดการณ์ว่าสามารถจุผู้ชมได้ถึง 50,000 คนเลยทีเดียว Colosseum สร้างขึ้นจากคอนกรีตและหิน ใช้เวลาสร้างประมาณ 8 ปีตั้งแต่ ค.ศ. 72 ถึง ค.ศ. 80 ที่นั่งในโคลอสเซียมจะแบ่งเป็นโซนและชั้นตามฐานันดรศักดิ์ เช่น ที่นั่งของจักรพรรดิ ที่นั่งของสมาชิกวุฒิสภา ที่นั่งของนักรบ ที่นั่งของนักบวช แม้กระทั่งที่นั่งของประชาชนก็แบ่งเป็นชั้นของคนรวยและชั้นของคนจน ด้านใต้ของพื้นสนามประลอง จะเป็นที่เก็บตัวและฝึกซ้อมของ gladiator และเป็นกรงขังสัตว์ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวขึ้นมาประลองด้านบนค่ะ

รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่านสู่ Roman Forum เป็นจุดศูนย์กลางของกรุงโรมในอดีต เพราะพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางการปกครอง เป็นที่ตั้งของศาล ของสภา เป็นที่ตั้งของ Temple of Gods ที่ชาวโรมันบูชา และยังเป็นที่ตั้งของตลาดซื้อขายของที่แห่งนี้จะนำทุกท่านย้อนเวลาไปเมื่อพันกว่าปีก่อน ทำให้เราเดินอยู่ที่เดียวกับจูเลียส ซีซ่าร์ ปัจจุบันเมื่อเราไปRoman Forum ภาพที่เห็นจะเป็นเศษซาก ก้อนหิน แท่งเสา มีหลายส่วนมากที่เราแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยว่าแต่ก่อนสภาพเป็นอย่างไร  แม้แต่ซากที่หลงเหลืออยู่ มันช่างใหญ่โตมโหฬาร 

หลังจากนั้นนำท่านไปยัง  Palatine Hill เนินเขาที่อยู่ติดกับ Roman Forum ด้านบนเนินเขานี้เราจะเห็นภาพวิวสูงของ Roman Forum

นำทานเดินทางมายัง วิหารแพนธีออน (Pantheon)อีกชื่อหนึ่งของมันคือ Temple to All Gods   ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อ 27 ปี ก่อนคริสตศักราชค่ะ ด้านนอกของ Pantheon  เนื่องจากด้านหน้าเป็นเสาหลายๆแท่งแต่ด้านหลังเป็นทรงกระบอก ด้านหน้าของ Pantheon เป็นลานกว้างที่มีคนพลุกพล่านตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน..เมื่อเดินเข้าไปด้านในจะพบว่าด้านบนสุดตรงกลางมีรูกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตรเป็นช่องแสงที่ให้แสงสว่างกับวิหารแห่งนี้ค่ะ ในสมัยก่อนช่องนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงแหล่งเดียวของสถานที่นี้เลยนะ แต่ปัจจุบันก็ได้มีการติดไฟรอบๆแล้ว นอกจากแสงที่สามารถส่องลงมาได้ น้ำฝนก็ตกลงมาได้เหมือนกันค่ะ วันฝนตกเราเห็นภาพน้ำตกกลาง Pantheon.และที่แห่งนี้ยังเป็นที่ฝั่งศพของ Raphaelศิลปินระดับโลก

Fountain of the Four Rivers ซึ่งแม่น้ำ 4 สายนี้ ก็คือ Ganges, Danube, River Plate และ Niles ค่ะ น้ำพุประดับด้วยรูปปั้นเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของแม่น้ำแต่ละสายและยังมีเสา Obelisk จากอียิปต์อยู่ตรงกลางด้วย

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

ROME
8 Day City Hopper: Rome | Barcelona | Madrid

Day9  หลังรับประทานอาหารเช้าแล้วนำทุกท่านเดินทางไปยังนครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก!! คือ นครรัฐวาติกันนั่นเอง วาติกันนั้นตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำไทเบอร์  โปรแกรมวันนี้คร่าวๆคือ จะไปชมภาพดังก้องโลกของ Michelangelo ที่ Vatican Musuem, สัมผัสพลังความศรัทธาของชาวโรมันคอทอลิกที่ St’ Peter Basilica และ St’Peter Square จบด้วยการถ่ายภาพสวยๆยามเย็นที่ Castel Sant’ Angelo และสะพาน Vittorio Emanuele ค่ะ

วาติกันแยกตัวออกมาจากอิตาลีเป็นรัฐอิสระในปี ค.ศ. 1929 วาติกันเป็นศูนย์กลางการปกครองของโป๊ปหรือประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคอทอลิก วาติกันมีสถานีวิทยุเป็นของตัวเอง มีหนังสือพิมพ์เป็นของตัวเอง แม้กระทั่งมีไปรษณีย์เป็นของตัวเองด้วยคะ  วันนี้เราจะพาไปส่งโปสการ์ดจากประเทศที่เล็กที่สุดในโลกกันคะ

Rome
8 Day City Hopper: Rome | Barcelona | Madrid

Day10 หลังจากเรารับประทานอาหารเช้าแล้วเราจะเดินทางไปยัง

Villa Borghese ค่ะ Villa Borghese เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในโรม ภายใน Villa Borghese เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากค่ะ วันนี้ที่เราไปมีคนมาวิ่ง พาลูกพาหลานและพาน้องหมามาเดินเล่น สามารถปั่นจักรยานหรือเล่น rollerblade ได้ด้วยนะคะ เหมือนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมอีกที่หนึ่งในโรมค่ะ..Cardinal Scipione Borghese สร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นราวๆคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาในปี 1902 รัฐบาลในยุคกษัตริย์ Umberto I ก็ได้ซื้อมาและตกเป็นของกรุงโรมคะ

หลังจากนั้นเดินทางต่อมายัง Piazza del Popolo, Piazza แห่งนี้ใหญ่มาก ลักษณะเป็นวงกลมตรงกลางมี Obelisk จากอียิปต์เช่นเคย Piazza del Popolo หากแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ People’s Square สถานที่สำคัญบริเวณนี้ คือ Santa Maria del Popolo ภายในโบสถ์แห่งนี้มีผลงานของ Raphael อยู่

รับประทานอาหารเที่ยง

Rome
8 Day City Hopper: Rome | Barcelona | Madrid

และอีกที่ที่พลาดไม่ได้  Trevi Fountain ก็คือ น้ำพุที่ตั้งอยู่ในเขต Trevi นั่นเอง น้ำพุแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบของ Nicola Salvi สูง 26.3 เมตร กว้าง 49.15 เมตร เป็นศิลปะแบบบารอคค่ะ ตรงกลางเป็นเทพเจ้าเนปจูน ส่วนรูปปั้น 2 ข้างซ้ายขวาเป็นตัวแทนของ ความมีสุขภาพดี (good health) และ ความอุดมสมบูรณ์ (fertility) ค่ะ..ใครๆมาที่นี่ก็ต้องมาโยนเหรียญเค้าให้โยนเหรียญด้วยมือขวาข้ามไหล่ซ้ายไป โดยมีการคาดการณ์ว่าในวันนึงมีคนโยนเหรียญลงไปมูลค่ารวมกว่า 3,000 ยูโร ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปคะ

Spanish Steps

อีกหนึ่ง Landmark สำคัญของโรม เคยสงสัยมั๊ยคะว่าทำไมต้องบันได”สเปน” ก็เพราะมันถูกตั้งชื่อตามสถานฑูตสเปนที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้มาก่อนนั่นเองค่ะ ในหน้าร้อนบันไดสเปนจะสวยมากเพราะประดับด้วยดอกไม้  บรรไดแห่งนี้คนก็ยังมานั่งกันเยอะคะ ด้านหน้าบันไดสเปนมีน้ำพุฝีมือ Bernini อยู่ด้วย ถนนรอบๆบันไดสเปนนี้คงเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย โดยเฉพาะถนน Condotti (Via Condotti) เป็นถนนสายยาวๆที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมคะ  ช๊อปปิ้งตามอัธยาศัยคะ 

รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

เตรียมเดินทางกลับเมืองไทย

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติที่กรุงโรม พร้อมเดินทางกลับเมืองไทยพร้อมประสพการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจกลับไปคะ

 

Leave a Reply