วีซ่าอิตาลี(ITALY VISA)

สถานที่ยื่นวีซ่าอิตาลี
ที่ VFS อาคารเมอคิวรี่ ชั้น9 ตึกตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลมค่ะ
ศึกษาข้อมูลต่างๆได้ที่ http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/index.htmlเอกสารประกอบคำรองยื่นวีซ่า

1.ใบคำร้องขอวีซ่า
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หากข้อไหนไม่แน่ใจจริงๆให้เว้นไว้เพื่อถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
download ได้จาก http://www.vfsglobal.com/italy/thailand/thai/pdf/Formulario_Visto_Schengen_14.11.12.pdf

2.สำเนาพาสปอร์ต 2 Copy
ถ้าใครเคยได้เชงเก้นวีซ่า อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือวีซ่าอเมริกา ให้ถ่ายสำเนาไปด้วยค่ะ
ถ้าพึ่งขึ้นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนะนำให้ยื่นเล่มเก่าถ่ายสำเนาเล่มเก่าที่มีหน้าวีซ่าไปด้วยคะ

3.รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว 2รูป
รูปแรก ทากาว แปะลงไปบนใบคำร้องขอวีซ่า ส่วนอีกใบ ให้เขียน ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และเลขที่พาสปอร์ตไว้ด้านหลังค่ะ

4.หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ เป็นภาษาอังกฤษ
ก็ทั่วไปค่ะ มีชื่อสกุล ทำงานที่นี่ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ในตำแหน่งอะไร เงินเดือนเท่าไหร่ เป็นต้นค่ะ

5.สำเนาBook Bankย้อนหลัง4-6เดือน รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าและนำตัวจริงไปเผื่อเรียกดูด้วยนะคะ
หน้าแรกทีมีชื่อและเลขที่บัญชี ให้เขียนชื่อสกุลภาษอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กำกับไว้ข้างๆด้วยค่ะ หรือขอStatement จากธนาคารคะ  ควร update Book ไว้จนถึงประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนวันไปยื่นวีซ่าค่ะ
6. รายละเอียดการเดินทาง และ รายละเอียดที่พัก สำหรับทริปนี้
7. Booking ตั๋วเครื่องบิน ควรเป็นตั๋วจองและยังไม่ชำระเงินคะ
8. Booking ที่พัก ทุกคืน***
9. Booking ตั๋วรถไฟ / การเดินทางอื่นๆ ในทริป (ถ้ามี)
10. ประกันการเดินทาง พร้อมใบเสร็จรับเงิน กับบริษัทที่ทางสถานฑูตรับพิจารณา
ดูชื่อบริษัทได้จาก

วิธีเตรียมตัว
1.แนะนำให้จองเวลายื่นวีซ่าไปค่ะ จองเวลาแล้วปรินท์ใบจองถือไปด้วยนะคะ
จองเวลาได้ที่ https://www.vfsglobalonline.com/scheduling-italythailand/Appointment.aspx?ApplicationName=Italy-Thailand
2.เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า ให้ไปขอวีซ่าที่ประเทศที่ “อยู่นานที่สุด”  ไม่ใช่ประเทศแรกที่เดินทางไปถึงค่ะ
3.ไปรถไฟฟ้าได้นะคะ สถานีชิดลม ตึกตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลมเลยค่ะ
4.ไปถึงชั้น9 แจ้งว่ามา อิตาลี หรือ สเปน แล้วก็แจ้งว่านัดหมายมาก่อนหรือไม่ แล้วจะได้คิวมาอีกที
ต้องปิดมือถือก่อนเข้าไปนะคะ
5.รอเรียกคิวไม่นาน ยื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่จะถามว่า เดินทางไปเพื่ออะไร (ท่องเที่ยว) อยู่นานกี่วัน (xวัน) เดินทางวันไหน
และก่อนเดินทางคิดว่าจะต้องใช้พาสปอร์ตอีกหรือไม่ (ลางมาว่าจะรอนานแน่ๆ)
6.เอกสารครบถ้วน ค่าธรรมเนียมวีซ่า  2,900 บาท (ค่าวีซ่า 2,400 + ค่าดำเนินการ500)
7.เจ้าหน้าที่จะถามว่ามารับเองหรือส่งเอกสาร และต้องการ sms หรือไม่
8.เจ้าหน้าที่บอกว่า เวลาพิจารณา  15 วัน หรือ ขึ้นอยู่กับตามลำดับวันเดินทาง

Leave a Reply