UK | Ireland >>>>>>>> 8 Days

รายละเอียด

ราคาต่อ1ท่าน: €1,200  ระยะเวลาทัวร์ :8 วัน

 ทัวร์เริ่ม: กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เวลา 10.00น จำนวนกรุ๊ป 10-12 คน

ทัวร์สิ้นสุด:กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์

 ราคารวม: รถสำหรับเดินทาง/โรงแรมระดับสามดาว ในอังกฤษ/ที่พักแบบ -B&B ที่ไอร์แลนด์/อาหารเชัา 7 มื้อ/ไกด์ นำเที่ยว8วัน/เที่ยวทั้ง8วัน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากเมืองไทย,อาหารเที่ยงและเย็น,ตั๋วเครื่องบินจากลอนดอนมาไอร์แลนด์(ราคาประมาณ 100 ยูโรหรือน้อยกว่า ท่านชำระตามราคาตั๋ว)ซึ่งท่านสามารถเลือกได้/ตั๋วเข้าชมWARNER BROS STUDIO (สำหรับท่านที่ไม่เข้าเราจะนำเที่ยวที่อื่นในลอนดอนคะ)**ตั๋วเครื่องบินจากเมืองไทยท่านควรจอง กรุงเทพ-ลอนดอน และกลับจาก ดับลิน-กรุงเทพ***ทั้งนี้รายการทัวร์อาจมีปรับได้ตามสภาพอากาศและตั๋วเครื่องบินที่ท่านจองมาคะ

DAY 1 ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่มหานครอันยิ่งใหญ่มหานครลอนดอน ท่านจะได้พบกับไกด์คนไทยมาคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบิน หลังจากช่วยเหลือในเรื่องกระเป๋าและทุกท่านพร้อมแล้วเราจะออกเดินทางนำท่านเข้าโรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวคะ
เดินทางสู่: ทาวเวอร์ออฟลอนดอน(Tower of London)

สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีคศ1078 เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน  ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสัน  เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง

 ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ Thames riverby boat

นั่งเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน,ชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ ผ่านจัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,มหาวิหารเซนต์ปอล,ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำคือ อาคารรัฐสภา บิ๊กเบน และ หอคอยลอนดอน

อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เดินทางสู่: โรงถ่ายภาพยนตร์ วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน
WARNER BROS STUDIO โรงถ่ายภาพยนตร์ วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน ซึ่งเป็นสถานที่โรงถ่ายภาพยนตร์ Harry Potter ทั้ง 8 ภาคที่ทุกท่านชื่นชอบ วอร์เนอร์สตูดิโอตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนไปเพียงแค่ 20 นาที ท่านจะได้พบกับฉากห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต ฉากห้องของดัมเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ตทั้งหลังขนาดจำลองที่ใช้ถ่ายทำจริงและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก เพื่อให้ท่านได้เลือกมากมาย

อาหารคำ่ ที่ ไชน่าทาว์ Dinner at Chainatown

Day2 ลอนดอน 

เก็บตกการท่องเที่ยวในลอนดอน ในวันนี้จะนำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณท์ แห่งชาติที่มีชื่อเสียงของลอนดอนหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลอนดอนผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส(Piccadilly Circus) เป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สายนำท่านชมย่านการค้าถนนออกฟอร์ด ให้ท่านมีอิสระเลือกเดินชมและช๊อปปิ้ง เดินทางต่อสู่ ห้างแฮรอทห้างเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง

รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก

DAY 3

Leave a Reply