HOME

TRAVEL

เราสามารถช่วยคุณในการวางแผนทัศนศึกษาที่อังกฤษและไอร์แลนด์

การไปทัศนศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนไทยได้มีการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน แต่ขาดโอกาสในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  โปรแกรมทัศนศึกษาของเรานั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนภาษา กับกิจกรรมการท่องเที่ยว ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการจริงพร้อมการท่องเที่ยว (มีอาจาร์ยชาวอังกฤษ ร่วมเดินทางตลอดทริป และเป็นกลุ่มเล็ก)

Education Tour จัดขึ้นสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจรวมทั้งผู้ปกครอง ที่ต้องการมาดูที่เรียนในอังกฤษและไอร์แลนด์ จะได้รับประสพการ์ณจริง ในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โรงเรียน ในทั้งสองประเทศรวมทั้งได้รู้จักเมืองและความเป็นอยู่ ก่อนจะตัดสินใจมาเรียน

 

STUDY

เราสามารถช่วยคุณในการศึกษาต่อ ที่อังกฤษและไอร์แลนด์

STAY

เราสามารถช่วยคุณในการจัดหาที่พักที่เหมาะสมในอังกฤษและไอร์แลนด์

บริการดูแลนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึง นักเรียนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(คนไทย)ของเรา แนะนำสถานที่ต่างๆ การเดินทาง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการหาที่พัก  โฮสแฟมมิลี่ ที่ทำงาน ข้อแนะนำด้านต่างๆที่นักเรียนต้องการเพื่อความราบรื่นในการเรียนและใช้ชีวิตในการเรียนต่อในประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์

 

Travel – Study – Stay